Bán license renew cho Firewall Fortigate

Bán license renew cho Firewall Fortigate
Mã SP FG-LIC
Mô tả Cung cấp License renew cho Firewall fortinet
Giá Vui lòng gọi...
Đặt mua
Chia sẻ

Một số điểm cần lưu ý khi mua license cho Firewall Fortinet Fortigate:

  • Khi thiết bị đã hết hạn license dưới 6 tháng mà mua gia hạn license thì hãng sẽ phạt thời gian tính từ khi thiết bị hết hạn cho đến lúc gia hạn license mới. Trên 6 tháng mới gia hạn thì hãng chỉ phạt 6 tháng license.
  • Khi mua license mới, license cũ nếu còn thời hạn sẽ được cộng dồn.
  • Chi tiết các gói dịch vụ:

 

Ghi chú: Fortinet thay đổi cách thể hiện dịch vụ từ tháng 8/13, trong đó bổ sung cụm từ NGFW (Next Generation Firewall - Tường lửa thế hệ tiếp theo hay thế hệ mới) là một định nghĩa của Tổ chức Gartner: bổ sung thêm tính năng cho các thiết bị UTM (Unified Threat Management) Firewall thế hệ mới gồm có thêm chức năng IPS/Application Control (Kiểm soát ứng dụng/chống xâm nhập) và xử lý tốc độ cao. Nhưng bản thân sản phẩm UTM Firewall của Fortinet đã xử lý lý tốc độ cao nên Fortinet sử dụng cụm từ NGFW dùng để chỉ tính năng IPS/Application Control.                                                                               

+ Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle:                                                                        

Hardware Unit, Hardware Replacement, Firmware and General Upgrades, 8x5 Enhanced Support, Anti-Virus, IPS/Application Control, Content Filtering, and Anti-Spam plus term of contract.                                                                               

(Gồm có Phần cứng thiết bị tương ứng, Dịch vụ thay thế và bảo hành phần cứng, Cập nhật Firmware và chung, Hỗ trợ tăng cường trong 8h/ngày - 5ngày/tuần, Chống Virút, Kiểm soát ứng dụng và chống xâm nhập, Lọc nội dung và lọc web, Chống thư rác-spam.)                                                                        

+ 1 Year Hardware Premium Bundle Upgrade to 24x7 Comprehensive Support:                                                                 

24X7 Comprehensive Support, Advanced Hardware Replacement (NBD)                                                                              

(Gồm bổ sung thêm 1 năm cho thiết bị Bundle (BDL) với Hỗ trợ toàn diện 24/24, Bảo hành và thay thế phần cứng bằng cách: Fortinet gửi thiết bị thay thế tương ứng đến khách hàng (vào ngày làm việc tiếp theo), sau khi thông báo sản phẩm bị lỗi đến Fortinet và Fortinet không hỗ trợ khắc phục từ xa được (thiết bị thay thế được gửi từ kho Fortinet tại Đài Loan đến nơi khách hàng).)                                                                         

+ UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services):                                                                      

8X5 Hardware Replacement, Firmware and General Upgrades, 8x5 Enhanced Support, Anti-Virus, IPS/Application Control, Content Filtering, and Anti-Spam.                                                                          

(Gồm Thay thế và bảo hành phần cứng trong 8h/ngày - 5ngày/tuần, Cập nhật Firmware và chung, Hỗ trợ tăng cường trong 8h/ngày - 5ngày/tuần, Chống Virút, Kiểm soát ứng dụng và chống xâm nhập, Lọc nội dung và lọc web, Chống thư rác-spam.)                                                                 

+ UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services):                                                                   

Advanced Hardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades, 24X7 Comprehensive Support, Anti-Virus, IPS/Application Control, Content Filtering, and Anti-Spam.                                                                             

(Gồm Bảo hành và thay thế phần cứng bằng cách: Fortinet gửi thiết bị thay thế tương ứng đến khách hàng (vào ngày làm việc tiếp theo), sau khi thông báo sản phẩm bị lỗi đến Fortinet và Fortinet không hỗ trợ khắc phục từ xa được (thiết bị thay thế được gửi từ kho Fortinet tại Đài Loan đến nơi khách hàng), Cập nhật Firmware và chung, Hỗ trợ toàn diện 24/24, Chống Virút, Kiểm soát ứng dụng và chống xâm nhập, Lọc nội dung và lọc web, Chống thư rác-spam.)                                                                 

+ 8x5 Enhanced FortiCare:                                                                          

8x5 Enhanced Support, Hardware Replacement, Firmware and General Upgrades, VPN, Traffic Management.                                                                   

(Gồm Hỗ trợ tăng cường trong 8h/ngày - 5ngày/tuần, Thay thế và bảo hành phần cứng, Cập nhật Firmware và chung, Tạo mạng riêng ảo - VPN, Quản lý băng thông.)                                                                 

+ 24x7 Comprehensive FortiCare:                                                                            

24x7 Comprehensive Support, Advanced Hardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades, VPN, and Traffic Management.                                                                    

(Gồm Hỗ trợ toàn diện 24/24, Bảo hành và thay thế phần cứng bằng cách Fortinet cho mượn thiết bị trong lúc bảo hành ngay khi thông báo sản phẩm bị lỗi đến Fortinet với thời gian nhận thiết bị là từ Fortinet Đài Loan đến nơi khách hàng, Cập nhật Firmware và chung, Tạo mạng riêng ảo - VPN, Quản lý băng thông.)                                                                         

+ NGFW + ATP Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, and Web Filtering Services):                                                                          

8X5 Hardware Replacement, Firmware and General Upgrades, 8x5 Enhanced Support, Anti-Virus, IPS/Application Control, & Web Filtering Services                                                                             

(Gồm Thay thế và bảo hành phần cứng trong 8h/ngày - 5ngày/tuần, Cập nhật Firmware và chung, Hỗ trợ tăng cường trong 8h/ngày - 5ngày/tuần, Chống Virút, Kiểm soát ứng dụng và chống xâm nhập, Lọc nội dung và lọc web.)                                                                     

+ NGFW + ATP Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, and Web Filtering Services):                                                                        

Advanced Hardware Replacement(NBD), Firmware and General Upgrades, 24X7 Comprehensive Support, Anti-Virus, IPS/Application Control, & Web Filtering Services                                                                

(Gồm Bảo hành và thay thế phần cứng bằng cách: Fortinet gửi thiết bị thay thế tương ứng đến khách hàng (vào ngày làm việc tiếp theo), sau khi thông báo sản phẩm bị lỗi đến Fortinet và Fortinet không hỗ trợ khắc phục từ xa được (thiết bị thay thế được gửi từ kho Fortinet tại Đài Loan đến nơi khách hàng), Cập nhật Firmware và chung, Hỗ trợ toàn diện 24/24, Chống Virút, Kiểm soát ứng dụng và chống xâm nhập, Lọc nội dung và lọc web.)                                                                             

+ ATP Bundle (8x5 FortiCare plus AV and Web Filtering Services):                                                                             

8X5 Hardware Replacement, Firmware and General Upgrades, 8x5 Enhanced Support, Anti-Virus, & Web Filtering Services                                                                              

(Gồm Thay thế và bảo hành phần cứng trong 8h/ngày - 5ngày/tuần, Cập nhật Firmware và chung, Hỗ trợ tăng cường trong 8h/ngày - 5ngày/tuần, Chống Virút, Lọc nội dung và lọc web.)                                                                        

+ ATP Bundle (24x7 FortiCare plus AV and Web Filtering Services):                                                                           

Advanced Hardware Replacement(NBD), Firmware and General Upgrades, 24X7 Comprehensive Support, Anti-Virus, & Web Filtering Services                                                                 

(Gồm Bảo hành và thay thế phần cứng bằng cách: Fortinet gửi thiết bị thay thế tương ứng đến khách hàng (vào ngày làm việc tiếp theo), sau khi thông báo sản phẩm bị lỗi đến Fortinet và Fortinet không hỗ trợ khắc phục từ xa được (thiết bị thay thế được gửi từ kho Fortinet tại Đài Loan đến nơi khách hàng), Cập nhật Firmware và chung, Hỗ trợ toàn diện 24/24, Chống Virút, Lọc nội dung và lọc web.)                                                                

+ FortiGuard AV Services                                                                             

(Chỉ có Dịch vụ cập nhật Chống Virút.)                                                                   

+ FortiGuard NGFW Service                                                                      

(Chỉ có Dịch vụ cập nhật Kiểm soát ứng dụng và chống xâm nhập.)                                                                           

+ FortiGuard Web Filtering Service                                                                          

(Chỉ có Dịch vụ cập nhật Lọc nội dung và lọc web.)